Szczegółowe zalecenia (nazwa zoocydów, fungicydów i herbicydów, dawki, optymalne terminy użycia) zwalczania chorób, szkodników i chwastów występujących na plantacjach tytułowych gatunków roślin, zilustrowane rysunkami faz rozwojowych borówki i porzeczki, w których dane szkodniki i choroby występują.